AMOY DIAGNOSTICS

Amoy Diagnostics Co., Ltd. (AmoyDx) koncentruje się na diagnostyce molekularnej w medycynie precyzyjnej onkologii. Dzięki całkowicie niezależnym prawom własności intelektualnej technologii ADx-ARMS i Super-ARMS, AmoyDx ma wiodącą na rynku ofertę zestawów diagnostyki molekularnej, w tym między innymi zestawy testowe EGFR, RAS, ALK, BRAF, PIK3CA i ROS1. 

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę www.amoydiagnostics.com